Disclaimer

Intellectuele eigendomsrechten

Buitenwonen is een geregistreerde naam van Buitenwonen VOF.

De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze site berusten bij Buitenwonen VOF. Niets van deze site mag, geheel of gedeeltelijk, op welke wijze dan ook, worden overgenomen zonder voorafgaande uitdrukkelijke toestemming van Buitenwonen VOF.

Aansprakelijkheid

Buitenwonen VOF besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op deze website. Onjuistheden en onvolledigheden in de getoonde gegevens kunnen echter voorkomen. Buitenwonen VOF wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze site weergegeven informatie.

Cookies

Deze website maakt gebruik van cookies om de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid te verbeteren.