Asbest, hoe zit het nu eigenlijk?
February 2016
Daniëlle Leerkes is
Buitenwonen
makelaar

Asbest, hoe zit het nu eigenlijk?

Tijdens veel bezichtigingen krijgen we de vraag hoe het nu zit met asbest in en op de woningen. Dat er in 2024 iets moet gebeuren is wel duidelijk, maar hoe zit het nu eigenlijk?

 

De overheid heeft bepaald dat al het asbest dat in aanraking komt met lucht (dus bijvoorbeeld wel golfplaten daken maar niet het dakbeschot in de woning) op 1 januari 2024 verwijderd moet zijn.

 

Subsidieregeling:

Om er voor te zorgen dat eigenaren gestimuleerd worden asbestsanering toe te passen is er een subsidieregeling in het leven geroepen. Deze subsidieregeling geldt niet alleen voor bedrijven maar ook voor particulieren, non-profitorganisaties en overheden.

 

Voorwaarden voor deze subsidie:

 

Voor de Subsidieregeling verwijderen asbestdaken gelden de volgende voorwaarden:

 

U bent degene die de factuur voor de asbestverwijdering betaalt.

De verwijdering van het asbestdak moet gestart en voltooid zijn in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2019.

U laat het asbestdak verwijderen door een gecertificeerd asbestsaneringsbedrijf.

Het gecertificeerde asbestsaneringsbedrijf moet de verwijdering van het astbestdak melden in het Landelijk Asbestvolgsysteem (LAVS). Als deze melding niet is gedaan in het LAVS komt uw aanvraag niet in aanmerking voor subsidie.

Alleen aanvragen met een totaal geïnventariseerd asbestdak van meer dan 35 m2 komen in aanmerking voor subsidie. Als u het totale oppervlak asbestdak in gedeelten laat verwijderen kunt u voor een verwijderd oppervlak van 35 m2 of minder wel een aanvraag doen, zolang het totale (geïnventariseerde) oppervlak asbestdak maar boven de 35 m2 ligt.

U vraagt de subsidie aan binnen 6 maanden na de voltooiingsdatum van de verwijdering van het asbestdak. Als de verwijdering van het dak meerdere dagen in beslag heeft genomen, houdt u dus de laatste dag van de werkzaamheden aan als voltooiingsdatum.

Uitbetaling van de subsidie vindt alleen plaats op uw bankrekeningnummer.

Per adres bedraagt de subsidie maximaal € 25.000.

 

Gerelateerde artikelen